Școala Gimnazială "Iraclie Porumbescu" - Frătăuții Noi


 • Proiect de dezvoltare instituțională
 • Ordin Evaluare Națională clasa a VIII-a, an școlar 2016 - 2017
 • Proiect de dezvoltare instituțională 2013-2017
 • Anunt organizare selectie pentru ocuparea unor posturi de formatori in regiunea Nord-Est in cadrul poiectului POCU
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii anunta organizarea selectiei pentru ocuparea a 23 de posturi de experti judeteni - 1 exfert/judet - conform listei anexate in cadrul Proiectutui POCU
 • Anunt inscriere Programde formare continua pentru expertii evaluatori de manuale CEEM
 • FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele mişcării personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2020-2021
 • Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021
 • METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021
 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, din 12.11.2019
 • Metodologie admitere liceu limba materna
 • Procedura privind monitorizarea activ online
 • PO COVID 19
 • Instructaj covid-19

 •    
  EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A,
  AN ȘCOLAR 2017—2018