Școala Gimnazială "Iraclie Porumbescu" - Frătăuții Noi

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE


1. ANALIZA INFORMAŢIEI DE TIP CANTITATIV
1.1. Populaţia şcolară

În anul şcolar 2014-2015, Şcoala Gimnazială ,,Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi funcţionează cu un efectiv de 522 elevi inclusiv preșcolari, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. Structura claselor pe cicluri și ani de studiu, precum și a efectivelor de elevi se prezintă astfel:

Ciclul primar = 16 clase   (261 elevi)

 • clasa pregătitoare =    3 clase   ( 48 elevi)
 • clasa I =   3 clase    (50 elevi)
 • clasa a II-a =   3 clase    (47 elevi)
 • clasa a III-a    = 4 clase     (59 elevi)  
 • clasa a IV-a    = 3 clase   (57 elevi)

Ciclul gimnazial  = 13 clase (232 elevi)

 • clasa a V-a = 3 clase    (52 elevi)
 • clasa a VI-a    =   4 clase (63 elevi)
 • clasa a VII-a   = 2,5 clase    (52 elevi)
 • clasa a VIII-a   = 3,5 clase    (65 elevi)

Total:    29 clase (522 elevi)

GPN Nr. 1 Frătăuții Noi –gr. mică: 15 preșcolari; gr. mare – 20 preșcolari;
GPN Nr..2  Frătăuții Noi–  gr. mare : 18 preșcolari;
GPN Nr. 3 Frătăuții Noi – gr. combinată: 14 preșcolari;
GPN Nr. 1 Costișa – gr. mică: 14 preșcolari; gr. mare: 13 preșcolari;
GPN Nr. 2 Costișa – gr. combinată: 14 preșcolari;
TOTAL: 108 preşcolari

2. ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CALITATIV
 2.1.   Calitatea personalului didactic:
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic este următoarea:

 • gradul I: 20
 • gradul II: 11
 • gradul definitiv: 8
 • debutant: 3

Distribuţia pe tranşe de vechime în învăţământ a personalului didactic titular este următoarea:

 • sub 2 ani: 3
 •  2-6 ani: 3
 • 6-10 ani: 6
 • 10-14 ani: 7
 • 14-18 ani: 5
 • 18-22 ani: 6
 • 22-25 ani:2
 • 25-30 ani: 1
 • 30-35 ani: 2
 • 35-40 ani: 6
 • Peste 40 ani: 1


Distribuţia pe tranşe de vechime în învăţământ a celor 3 cadre didactice care beneficiază de gradaţie de merit este următoarea:

 • 10-14 ani: 1
 • 22-25 ani: 1
 • 35-40 ani: 1

Cadrele didactice din unitate au participat și participă la:
 • stagii de formare în problematica reformei: abilităţi curriculare, evaluare, negocierea conflictelor/ TIC, management si comunicare;
 • obţinerea gradelor didactice;
 • cursuri postuniversitare/master
 • cercuri pedagogice, acţiuni CCD și ISJ

Norme didactice: 41.66
Norme la PCO: 3.34
Norme didactic auxiliar: 2.24
Norme nedidactic: 8
Total norme: 55.24

2.2.   Indicatori de evaluare a performanţei şcolare
Procentul de promovabilitate în anul şcolar 2013-2014 a fost următorul:

 • clasele I-IV: 99,60%
 • clasele V-VIII: 94.87%    

Distribuţia mediilor de promovare în anul şcolar 2014-2015 este următoarea:

 • Medii între 5-5,99 ____ 3
 • Medii între 6-6.99------44
 • Medii între 7-7.99------91
 • Medii între 8-8,99------43
 • Medii între 9-9,99___42
 • Meda 10 - 3
 

Procentul de promovare la Evaluarea Naţională  - iunie 2014: 97,7 %


Distribuţia mediilor de promovare la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2013-2014
Înscrişi evaluare : 49
Media la limba şi literatura română a fost 6.64, iar la matematică 6,84.

Pe tranşe de note, situaţia a fost următoarea:
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:

MATEMATICĂ:

2.3. Alți indicatori

 •    Comportament social ;Disciplina;   Absenteism
  În şcoală există un regulament de ordine interioară și un cod de conduită pentru profesori şi elevi care îi determină să se respecte reciproc. Nu s-au petrecut cazuri demne de semnalat.
 • Probleme comportamentale ; Încălcări ale legii
  Nu ne confruntăm cu probleme comportamentale şi nici cu încălcări ale legii în unitatea noastră şcolară .
 • Activităţi sociale şi culturale
  Coordonatorul de programe si proiecte educative scolare și extrașcolare a condus, îndrumat și evaluat activitățile educative din școală : orele de dirigenție, consiliere si orientare, activitățile extracurriculare.
 • Satisfacerea cerinţelor părinţilor    
  Au fost consultaţi atât elevii cât şi părinţii, propunându-se multe titluri din care s-au păstrat acelea care s-au bucurat de un interes deosebit. Pentru promovarea ofertei educaţionale a şcolii, mulți dintre elevi și părinți consideră acțiunilor extrașcolare ca fiind de o bună calitate iar alegerea opționalelor se realizează corect, în funcție de preferințele lor.
 • Numărul de cereri de transfer
  Se înregistrează maxim 5 cereri de transfer pe an, cu pondere egală plecări-veniri.
 • Posturi ocupate
  Dintr-un total de 42 cadre didactice care  funcţionează în şcoala noastră, 42 sunt titulare, 6 sunt suplinitori.
 • Rata mişcării personalului didactic
  Majoritatea cadrelor didactice fiind titulare, nu se înregistrează mişcări pronunțate ale personalului didactic.