Școala Gimnazială "Iraclie Porumbescu" - Frătăuții Noi

 
RESURSE MATERIALE
Şcoala Gimnazială “Iraclie Porumbescu” Frătăuţii Noi şi GPN 1 Frătăuţii Noi

  • 12 săli de clasă din care 3 cu mobilier nou sau recondiţionat
  • bibliotecă
  • centrală termică proprie
  • bază sportivă modernă compusă din:
  • sală de gimnastică
  • 2 terenuri de sport

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Frătăuţii Noi şi GPN Nr.2 Frătăuţii Noi

  • 6 săli de clasă
  • centrală termică propie
  • minisala de sport

Şcoala Gimnazială "Samuil Isopescul” Costişa şi GPN NR. 1 Costişa

  •  6 săli de clasă
  • centrală termică proprie
ECHIPAMENTE
Tehnică de calcul:
  • reţea de 45 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete
  • videoproiectoare
  • imprimante
  • copiatoare
  • flipchart-uri  

Audio - video:

  • 1 televizor
  • staţie de amplificare

Comunicaţii:

  • 3 linii telefonice
  • fax
  • conexiune la internet
RESURSE INFORMAŢIONALE
  Bibliotecă şcolară
  • Fond carte 10000 volume
  • Tribuna învăţământului
RESURSE FINANCIARE
  Surse de finanţare:

  • Bugetul de stat
  • Bugetul local - Consiliul comunei Frătăuţii Noi
  • Venituri de la Asociaţia Părinţilor- donaţii
  • Parteneriate si donatii din partea Asociatiei de Prietenie Romano- belgiana din Beveren
  • Parteneriat cu Asociatia Romano-franceza